Fakta

Varför kejsarsnitt?

Om du kan ska du i första hand försöka föda vaginalt. Ibland går dock inte detta. Ett kejsarsnitt kan vara planerat om exempelvis huvudet ligger åt fel håll. Det kan också uppstå problem under själva förlossningen som gör att kejsarsnitt måste sättas in akut.

Planerat kejsarsnitt

Det du behöver veta innan ditt planerade kejsarsnitt

Akut kejsarsnitt

Om när det krävs ett akut kejsarsnitt eller ett katastrofsnitt

Efter kejsarsnitt

Eftervård, läkning och träning efter ett kejsarsnitt

Risker och komplikationer vid kejsarsnitt

Risker som du, som överväger kejsarsnitt, bör ta del av

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om kejsarsnitt