Varför kejsarsnitt?

Om du kan ska du i första hand försöka föda vaginalt. Ibland går dock inte detta. Ett kejsarsnitt kan vara planerat om exempelvis huvudet ligger åt fel håll. Det kan också uppstå problem under själva förlossningen som gör att kejsarsnitt måste sättas in akut.


När vaginal förlossning inte är möjligt

Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt utförs vid en förlossning där det av någon anledning inte går att föda vaginalt. Med ett kejsarsnitt lyfts barnet ut ur magen genom ett snitt som läggs en bit ovanför blygdbenet.

Antingen är kejsarsnittet planerat eller så måste man under själva förlossningen akut göra ett kejsarsnitt. Det finns också ett urakut kejsarsnitt där barnet måste ut inom bara några minuter.

Planerat kejsarsnitt

Om kejsarsnittet är planerat kan det bero på att barnet ligger med stjärten nedåt i en så kallad sätesbjudning.

Man kan då några veckor innan förlossningen göra ett eller flera vändningsförsök för att in i det sista undvika ett kejsarsnitt. Med ett bestämt tryck på magen kan läkaren få barnet att vända på sig. Skulle då barnet hinna vända tillbaka sig innan förlossningen kan ett kejsarsnitt vara ett bra alternativ mot att föda naturligt.

Andra anledningar till att ett kejsarsnitt är planerat kan vara för att kvinnan har havandeskapsförgiftning eller att bäckenet är för trångt för barnets huvud.

Oplanerat kejsarsnitt

Ett oplanerat kejsarsnitt kan ofta vara en dramatisk upplevelse för kvinnan och partnern. Det brukar gå väldigt snabbt från det att läkaren märker att det kommer krävas ett akut kejsarsnitt tills dess att kvinnan ligger på operationsbordet.

Varför det ofta blir akut är för att barnet inte mår bra och/eller kanske riskerar att få syrebrist. Det kan bero på att kvinnans värkarbete är alldeles för svagt och förlossningen därför inte går framåt. Men det kan också bero på att bäckenet är för trångt.

Ofta får du ryggbedövning inför ett kejsarsnitt för att det är bäst för både mamman och barnet om man kan undvika sövning.