Risker och komplikationer vid kejsarsnitt

Som alla operationer kan kejsarsnitt ge komplikationer. Risken är dock större om du föder med akut kejsarsnitt än med planerat kejsarsnitt.


1. Infektion

Den vanligaste komplikationen efter ett kejsarsnitt är en infektion. Antingen i operationssåret eller i livmodern. Du kan även drabbas av urinvägsinfektion.

2. Blodpropp

Risken för blodpropp ökar under och precis efter en graviditet. För dig som föder med kejsarsnitt är risken fyr gånger högre jämfört med vaginal förlossning.

3. Blödningar

Blödningar är en vanlig komplikation vid kejsarsnitt. Ungefär 12 procent av alla mammor som föder med kejsarsnitt förlorar minst en liter blod, jämfört med tre procent hos de som föder vaginalt.

4. Organ växer samman

I väldigt sällsynta fall så kan bukhinnan och andra organ i magen växa ihop efter operationen. Detta kan göra att du får tarmvred på grund av stopp i tarmen. Detta tillstånd måste opereras.

5. Föreliggande moderkaka

Om du blir gravid igen så ökar risken att få föreliggande moderkaka om du en gång har gjort kejsarsnitt. Föreliggande moderkaka innebär att moderkakan lägger sig för livmodermunnen. Vid detta tillstånd så är inte vaginal födsel möjlig.

6. Barnet kan få problem med andningen/astma

Barn som föds med kejsarsnitt kan ha svårare att komma igång med andningen. Detta går över, men barnet kan behöva observeras i kuvös.

Ju senare kejsarsnittet görs, desto mindre risk för andningsproblem. Det finns också forskning som visar att barn som föds med kejsarsnitt i högre grad drabbas av astma.